Výhody technológie Z-Wave

Technológia Z-Wave bola vyvinutá špecificky pre bezdrôtové ovládanie zariadení v rámci domácností, čím vzniká priestor pre realizáciu inteligentnej domácnosti - nielen ovládateľnej prostredníctvom smartfónu či tabletu (lebo to je len rozšírenie ovládateľnosti), ale hlavne zautomatizovanej, ktorej hlavnými úlohami sú:

 • zvýšenie bezpečnosti,
 • zjednodušenie ovládania,
 • zvýšenie komfortu,
 • výrazná úspora financií na energiách,
 • automatizácia funkcií.

Čo je teda predpokladom pre perfektnú inteligentnú domácnosť, ktorú vytvárame prostredníctvom Z-Wave technológie?

 • cenová dostupnosť,
 • množstvo použiteľných zariadení,
 • kompatibilita,
 • jednoduchá inštalácia,
 • spoľahlivá a bezpečná komunikácia,
 • modulárnosť a flexibilita,
 • nízka spotreba energie,
 • dosah signálu.

Dostupná cena

Azda najdôležitejšou výhodou oproti iným riešeniam inteligentných domácností je cenová dostupnosť Z-Wave inteligentnej domácnosti. Pre tento fakt hovorí hneď niekoľko faktorov - nepotrebujete ťahať kilometre káblov po Vašej domácnosti, nepotrebujete tím odborníkov na inštaláciu, nemusíte robiť žiadne stavebné zásahy či úpravy, cena jednotlivých modulov je veľmi prijateľná, ale hlavne si viete svoju inteligentnú domácnosť budovať postupne.

Množstvo dostupných zariadení

Z-Wave protokol združuje takmer 500 výrobcov, ktorí na trh prinášajú takmer 2000 zariadení, čím sa tieto produkty stávajú dostupnými pre každého. Z tohto množstva výrobkov si naozaj vyberie každý presne podľa svojej potreby.

Kompatibilita

Veľmi dôležitá skutočnosť, ktorá otvára neobmedzené množstvo možností. Všetky zariadenia fungujúce na protokole Z-Wave sú navzájom kompatibilné, čo znamená, že nie ste obmedzení výberom výrobcu zariadení Vašej inteligentnej domácnosti, ako tomu je napríklad pri káblových riešeniach. Máte neobmedzené možnosti výberu zo všetkých výrobcov Z-Wave zariadení, ktoré spolu budú bez akýchkoľvek problémov komunikovať.

Jednoduchá inštalácia

Batériové Z-Wave zariadenia jednoducho zapnete a pridáte do Z-Wave siete predpísaným spôsobom (väčšinou je to niekoľkonásobným stlačením tlačidla), čím ho spárujete s centrálnou jednotkou a v tom momente je pripravené na používanie. Pri zariadeniach, ktoré sú inštalované do elektrickej siete je potrebná odborná inštalácia, ktorá je však odborníkom vykonaná za veľmi krátky čas.

Spoľahlivá a bezpečná komunikácia

Prvá otázka, s ktorou každý, kto rozmýšľa nad inteligentnou domácnosťou prichádza. Je bezdrôtové riešenie spoľahlivé a bezpečné?

Čo sa bezpečnosti týka, tak zabezpečenie prenosu informácií využíva rovnaké šifrovanie, ako internetové bankovníctvo.

Spoľahlivosť systému Z-Wave zabezpečuje potvrdenie každej komunikácie (ACK/Acknowledgement), čo znamená, že po prijatí signálu od senzora do centrálnej jednotky je vyslaný signál do zabezpečovacieho systému, ktorý prijetie tejto informácie následne potvrdí.

Modulárnosť a flexibilita

Z-Wave inteligentná domácnosť je bezdrôtovým riešením, čo znamená, že vôbec nie je potrebné ťahať kilometre káblov. Je na každom zákazníkovi, akým spôsobom začne budovať svoju inteligentnú domácnosť - nakúpením zopár modulov a postupným automatizovaním, alebo nakúpením komplexného množstva modulov, ktoré pokryje celú domácnosť. So Z-Wave systémom túto flexibilitu máte a je to jednou z jej najväčších výhod. pri káblových riešeniach musíte dopredu vedieť, čo všetko a akým spôsobom chcete automatizovať, pri našom systéme si nové moduly doplníte kedykoľvek podľa potreby, poprípade môžete meniť ich umiestnenie na základe skúsenosti s používaním.

Nízka spotreba energie

Niektoré zo zariadení sú napájané batériou, čiže vôbec nepredstavujú energetické zaťaženie v rámci našej domácnosti. Batéria má momentálne životnosť cca. 2 roky, čo závisí najmä na frekvencii ich používania. Plánovaná nová verzia Z-Wave, ktorá bude využívaná v nových zariadeniach, má zvýšiť životnosť batérií až na 10 rokov.

Čo sa elektromagnetického smogu (vyžarovania) týka, tak to je oveľa menšie ako vyžarovanie mobilného telefónu (zhruba 4000-krát).

Dosah signálu

Z-Wave frekvencia je v Európe definovaná na 868,42 MHz, čiže nie je v domácnosti rušená spotrebičmi ako napr. telefónmi, mikrovlnkou či WiFi a pod. Čo sa dosahu bezdrôtového signálu týka, v otvorenom priestranstve by mal byť 100 metrov a v interiéri cca 50 metrov, čo však ovplyvňujú materiály použité vo Vašej domácnosti. Avšak vďaka mesh technológii má Z-Wave signál schopnosť rozširovať sa pomocou zariadení inštalovaných v sieti až niekoľkonásobne.