Hotely, penzióny, komerčné prevádzky

Ak ste prevádzkovateľom hotela, penziónu či akéhokoľvek iného zariadenia vedzte, že aj Váš biznis môže využiť inteligentné riadenie a výrazne tým nielen zefektívniť samotnú prevádzku ale aj v nemalej miere ušetriť financie.

 

Nižšie uvádzame len niekoľko benefitov, ktoré Vám môže inteligentné riadenie priniesť.

 

Meranie spotreby - šetrenie energie

Neustálym monitorovaním spotreby energie všetkých zariadení spoločne ale aj každého zariadenia zvlášť získavate neoceniteľný údaj, ktorý viete využiť pre prijatie náležitých opatrení. Dokážete tak jednoznačne určiť zariadenia, ktoré sú najväčším konzumentom energie vo Vašom zariadení, rozhodnúť, či je ich používanie v takej miere nevyhnutné respektíve či nie je možné ich čiastočne nahradiť inými zariadeniami s nižšou spotrebou alebo obmedziť ich používanie. Takisto v reálnom čase máte informáciu o používaní zariadení a spotrebe energie a vidíte teda, ktoré zariadenia (napr. osvetlenie) sa používajú v miestnostiach, v ktorých nik nie je a môžete ich automaticky vypnúť.

 

Ovládanie zariadení bezdrôtovo a ich neustály monitoring odkiaľkoľvek

Základnou funkciou inteligentného riadenia je rozšírenie ovládateľnosti zariadení - diaľkové bezdrôtové ovládanie a kontrola. S inteligentným systémom máte všetky zariadenia na dosah z akéhokoľvek miesta na zemi, na ktorom máte k dispozícii internetové pripojenie. Vďaka centrálnej jednotke máte všetky zariadenia zoskupené a úhľadne roztriedené a vďaka scénam a asociáciám ich dokážete ovládať aj hromadne stlačením jediného tlačidla. Navyše v reálnom čase máte informáciu o aktuálnom stave zariadenie, tzn. či je zapnuté, vypnuté, poprípade akú spotrebu energie aktuálne má.

 

Automatizácia systémov

Najdôležitejšou funkciou inteligentných systémov je automatizácia procesov. Akú automatizáciu máme na mysli? Vezmite si, že všetky úkony, ktoré sme popísali na riadkoch vyššie by bolo možné zautomatizovať a celý systém by tým dostal štatút nezávislosti od ľudského riadenia. Teda napríklad systém rozpozná, či sa v danej miestnosti niekto nachádza a ak nie a aj napriek tomu je svetlo rozsvietené tak ho zhasne.

To bol len jednoduchý príklad automatizácie. Nižšie Vám ponúkame stručný prehľad, čo sa dá zautomatizovať a akým spôsobom Vám to môže pomôcť pri riadení Vašej prevádzky.

Zariadenia vo Vašej inteligentnej sieti môžete v rámci inteligentného systému ovládať:

 • diaľkovo - bezdrôtovo
 • automaticky na základe asociácií
 • automaticky na základe podnetov zo senzorov

 

Automatizácia osvetlenia

Osvetlenie je jednou z prvých vecí, ktorá ľuďom napadne, keď sa spomenie inteligentné ovládanie a automatizácia. Ktorékoľvek osvetlenie vo Vašej prevádzke je možné premeniť na inteligentné. Jednoduchou inštaláciou spínacieho relé pod vypínač sa svetlo stáva inteligentným. Okrem obyčajného zapnutia a vypnutia svetla je možné pripojiť aj stmievateľné svetlá (a stmievať ich) či LED pásy (RGB/RGBW). Okamžite po inštalácii je možné svetlo ovládať vzdialene a ďalej s ním pracovať v centrálnej jednotke. A možnosti sú naozaj široké.

Príklady využitia inteligentného systému na ovládanie osvetlenia:

 • napojenie všetkých svetiel na alarm - v prípade odchodu posledného pracovníka z prevádzky sa automaticky zhasnú všetky svetlá,
 • napojenie všetkých svetiel na alarm - v prípade vlámania začnú všetky svetlá blikať v rôznych sekvenciách, RGBW pásy budú meniť farby a zlodej je tým odplašený (všetci navôkol upozornení, že sa niečo deje),
 • asociácia so svetelným senzorom - po západe slnka (keď úroveň svetla v miestnosti klesne pod istú úroveň Luxov) sa svetlá v konkrétnej miestnosti rozsvietia
 • asociácia s pohybovým senzorom - (príklad v hoteli) svetlá na chodbách si vo večerných hodinách udržujú nižšiu úroveň osvetlenia a po zaznamenaní pohybu sa rozsvietia na 100%-nú úroveň,
 • asociácia s ďalšími svetlami - po rozsvietení svetiel na jednom mieste sa rozsvietia svetlá aj na inom/iných miestach,
 • asociácia s inými zariadeniami - osvetlenie môže reagovať na zmenu stavov konkrétneho zariadenia alebo viacerých zariadení.

 

Automatizácia vykurovania

Pre prevádzky, najmä hotely, penzióny a iné podobné zariadenia je táto cesta najlepším spôsobom, ako ušetriť nemalé prostriedky vynaložené na úhradu energií. Vyčlenenie vykurovacích zón a nastavenie spôsobu ich vykurovania ako aj rôznych režimov v závislosti na určitých podmienkach zabezpečí, že spotreba energie na vykurovanie bude výrazne zregulovaná. Získate prehľad a kontrolu nad každým jedným vykurovacím telesom a nad jeho efektívnosťou a nikdy sa Vám nestane, že by ste zbytočne miestnosti prekurovali či kúrili "von oknom".

Príklady využitia inteligentného systému na ovládanie vykurovania:

 • vykurovanie na plnú prevádzku len v miestnostiach, v ktorých sú ubytovaní zákazníci, v ostatných temperovanie,
 • asociácia vykurovania a senzorov okien a dverí - ak systém zdetekuje, že v miestnosti je otvorené okno, tak okamžite vypína vykurovanie,
 • asociácia s meteostanicou - regulácia vykurovania na základe vonkajších podmienok (v prípade slnečného počasia vykurovanie regulované, v niektorých prípadoch až zastavené),
 • prepojenie s ostatnými teplotnými senzormi - získanie reálnej teploty v miestnosti a regulácia kúrenia na základe toho.

 

Automatizácia - ostatné

Samozrejme zautomatizovať možno akékoľvek ďalšie scény. Jedinou podmienkou je, aby zariadenia, ktoré chcete využiť v rámci danej scény boli začlenené do Vašej inteligentnej siete. Možné je toho dosiahnuť nami ponúkanými produktmi pomerne jednoducho. Potom už Vám nič nestojí v ceste k zrealizovaniu scén podľa Vášho gusta.

 

 

V prípade, že máte záujem o viac informácií alebo o návrh konkrétneho riešenia pre Vás, neváhajte nás kontaktovať:

info@intelidom.sk

+421 902 453 306