Čo potrebujete na automatizáciu Vašej domácnosti?

 

 

Čo je Z-Wave?

Bezdrôtová technológia Z-Wave je špeciálne vyvinutá pre riešenia inteligentného ovládania domácností, domov, bytov, ale aj komerčných a priemyselných budov. Vďaka tejto technológii môžu spolu komunikovať elektronické zariadenia vo Vašej domácnosti a je Vám umožnená aj ich vzdialené kontrola a ovládanie. Z-Wave zariadenia komunikujú navzájom bezdrôtovým signálom s frekvenciou 868.42MHz (EU).

Čo potrebujete, aby ste mohli využívať Z-Wave inteligentnú domácnosť:

 • Pripojenie na internet
 • Z-Wave centrálnu (riadiacu) jednotku
 • Z-Wave zariadenia (senzory, aktuátory) 

hierarchy of z-wave system

Pripojenie na internet

Je potrebné k vzdialenému ovládaniu Vašej domácnosti z akéhokoľvek miesta na zemi. V prípade, že internetové pripojenie nemáte k dispozícii, môžete ovládať Z-Wave inteligentnú domácnosť lokálne prostredníctvom tabletu, smartfónu či Z-Wave diaľkovými ovládačmi.

Z-Wave centrálna (riadiaca) jednotka

Využíva sa pripojenie do siete LAN (s ale aj bez internetového pripojenia). Následne sa môžete k centrálnej jednotke pripojiť dvomi spôsobmi:

 • Lokálnym (miestnym) prístupom - centrálna jednotka aj zariadenie, ktorým sa k nej pripájame, sú v tej istej sieti.
 • Vzdialeným prístupom - je pri ňom potrebné internetové pripojenie, centrálna jednotka a zariadenie, cez ktoré sa na ňu pripájame nie sú v tej istej sieti, ale komunikujú spolu prostredníctvom internetu (centrálna jednotka je napojená na Vašu domácu sieť a Vy máte so svojim zariadením internetové pripojenie kdekoľvek inde cez tablet, smartfón alebo PC/notebook).

Fungovanie centrálnej jednotky je rovnaké, ako fungovanie mozgu - všetko riadi na základe signálov. Signály sú prijímané do centrálnej jednotky pomocou rôznych senzorov. Na základe týchto signálov centrálna jednotka vyhodnocuje, aká akcia na základe daného signálu má byť vykonaná a následne vyšle impulz do výkonnej jednotky - aktuátora. V praxi to môžeme vysvetliť na jednoduchom príklade: pohybový senzor zaznamená pohyb, vyšle signál do centrálnej jednotky, tá na základe toho vyšle signál do vypínača, ktorý rozsvieti svetlo. Ďalšou možnosťou je ovládanie aktuátorov z Vášho zariadenia, napr. smartfónu - v aplikácii zvolíte možnosť rozsvietiť svetlo a centrálna jednotka okamžite prostredníctvom aktuátora tento povel vykoná.

Typy centrálnych (riadiacich) jednotiek:

 • samostatná centrálna jednotka - Z-Wave Gateway (IP Controller) - k činnosti ktorej je potrebné napojiť ju pomocou adaptéra k zdroju a ethernetovým káblom do siete,
 • zariadenia, ktoré po pripojení k PC (alebo napr Raspberry Pi) vysielajú Z-Wave signál, čím sa stávajú riadiacimi jednotkami - Z-Wave PC adaptér (nevýhodou je potreba neustále zapnutého PC pre fungovanie centrálnej jednotky)
 • samostatne fungujúci ovládač, ktorý si vytvorí Z-Wave sieť a dokáže ovládať zariadenia (napr. Aeon Labs Minimote)
 • sekundárny ovládač, ktorý musí byť súčasťou Z-Wave siete a  jednotlivé zariadenia ovláda prostredníctvom centrálnej jednotky (napr. Fibaro Swipe)

Z-Wave zariadenia:

Z-Wave zariadenia rozdeľujeme podľa ich funkcie na:

 • senzory,
 • aktuátory,
 • merače.

Senzory - zariadenia, ktoré monitorujú prostredie Vašej domácnosti a podmienky v nej. V našej ponuke nájdete rôzne senzory, ako napr.

 • pohybový senzor,
 • senzor otvorenia dverí a okien,
 • teplotný senzor,
 • senzor vlhkosti,
 • senzor vytopenia,
 • senzor úrovne CO a CO2,
 • senzor osvetlenia,
 • senzor sily a smeru vetra,
 • dažďový senzor,
 • senzor UV žiarenia a pod.

Aktuátory - realizačná zložka inteligentnej domácnosti. Tieto zariadenia vykonávajú funkcie, ktoré prichádzajú ako pokyn z centrálnej jednotky. Ich pomocou môžeme realizovať rôzne úkony, ako napr.:

 • zapínanie/vypínanie svetla,
 • stmievanie svetla,
 • zmena farby svetelných pásov,
 • ovládanie žalúzií a roliet,
 • ovládanie vykurovania a klimatizácie,
 • ovládanie zavlažovania,
 • ovládanie multimédií,
 • zabezpečenie IP kamerami, alarmom a sirénami,
 • ovládanie elektrických spotrebičov a pod.

Merače - meranie spotreby:

 • elektrickej energie,
 • vody,
 • plynu.